❤❤ AMOUR OCÉAN ❤ ❤ Épisode 30 [Final] [ Atansyon...

❤❤ AMOUR OCÉAN ❤ ❤

Épisode 30 [Final]

[ Atansyon épisode saa pa offensé foi religieuse okenn moun. ]

Jerry fin fêter ak Samantha, men Jerry pa vraiment nan pol depil fin resevwa message Christiane voye bali an. lap poze tête li kesyon eske se pou li Christiane ansent. Samantha on ti jan enkyè jan li wè Jerry annik chanje yon sèl kou an...

☆ SAMANTHA: bb saw genyen ou te bien normal, nap fêter bien pwòp, tout d'un coup mwn wèw chanje bb saw genyen?

☆ JERRY: mwen pa gen anyen bb ça va coeur...

☆ SAMANTHA: pa banm manti chéri pale ak madanm ou stp!!!

☆ JERRY: aaa bb mjus ap panse a bébé a kap vini se tout simplement ça bb...

☆ SAMANTHA: men kisa wap panse au juste bb, ou te konnen déjà ke bébé ap vini. Et grâce à Dieu nou gen moyen poun okupe pitit nou bb. Se kisa problème lan ye siw pa dim mpap ka konnen bb...

☆ JERRY: ou konnen Haïti se on peyi tè glissé bb, wpa janm ka fin di ou assuré a 100% bb.

||■|| Jerry ap bay Samantha manti men se pa a sal di Samantha lap passé yo ke lap panse vre. Jerry ap panse a Christiane ki ansent e ke pitit la gen anpil chans se pou li paske Jerry ak Christiane te toujou rete bon zanmi, e Jerry pat janm konnen ke Christiane te gen on lot nèg. Se bagay saa ki plus tourmanté Jerry.

???????????

Nanwit tomber Jerry al kouche, li menm ak Samantha yo fè lanmou men se pa gro caresse paske Jerry pa nan pol. Jerry dormi pandan lap dormi li ap fè on rêve.

₩÷÷₩÷÷₩÷÷₩÷÷₩÷÷₩÷÷₩÷÷w

Jerry wè lap mache bò on falèz. lh li gade anba li wè plizyè moun ki anba nan falèz la kap lonje men ba li. Jerry vini poul lonje menl anbaa poul rale on moun ki nan falèz la. menm kote a pye Jerry glissé li vini poul tombé anba. Lh Jerry pral tombé vre li santi on moun ralel lh li vire li wè se Sarah. Jerry sezi, men Sarah kenbe Jerry ki fè Jerry pa tombé anba. Jerry ap gade Sarah li vini poul manyen vizaj Sarah...

☆ JERRY: Sarah waw ou vin pi bèl!!!

☆ SARAH: oui men sa pa gen enpòtans puiske mpa existé anko...

☆ JERRY: non pa di sa, ou existé em sûr ke se on bonne nouvelle ou pote mwn ki fè ou vin wèm laa...

☆ SARAH: oui Jerry mte jus vin diw pouw pa janm abandonné sang ou...

☆ JERRY: ok merci Sarah,

||■|| dlo ap koule nan je Jerry nan rêve lan,

☆ SARAH: Jerry stp pa kriye, ok mwn bien kotem ye a...

||■|| Jerry avanse poul touché Sarah li passé menl nan vizaj Sarah. Sarah kenbe men Jerry poul fè menm on ti bo pou li se menm moman an li tou pantan nan domi an. Menm kote a Jerry santil toumante li paka domi anko.

Lh li gade sou kabann nan bo kotel li wè Samantha ap domi. Jerry levé lal nan douch la lal kriye paske li sonje Sarah.

Ensuite li panse kel dwe pran on décision poul al pale al Christiane poul konn si se pou li Christiane ansent vre e kisa yo deside fè...

|◇|◇|◇|◇|◇|◇|◇|◇|◇|◇|◇|◇|◇|◇|◇|

Demain matin

Jerry lever bien bonheur lap ranje valiz li.

☆ SAMANTHA: ki kote ou prale wap ranje valiz ou an bb?

☆ JERRY: map monte paup bb mwn pral régler on bgay map tounen demain sDv amour.

☆ SAMANTHA: o men sakap pranw laa bb? Ou pat dim ou te gen idée al port-au-prince nn bb. Ou resevwa on nouvelle bb?

☆ JERRY: non bb mwn prale jus poum al tcheke kek truc pou bébé. Map kitew nan kay la avec cousine mwn an bb, lh ou bezwen on bagay pou li ka pranl pou ou bb ok amour.

☆ SAMANTHA: non bb sa pa nesesè bb déjà poukisa habitué menm avèl chérie map jus relel chéri.Men bb gen tout bagay isit bb mpa wè poukisa ou obligé al paup pou sa bb.

☆ JERRY: men ou konnen gen kek bagay mwn bezwen mwen pap jwenn isit bb. Pa enkyetew bb map tounen après demain amour...

||■|| Jerry fin ranje valiz li menm kote a Samantha avanse sou li, yo anbrassé passionnément deux yeux fermés tankou deux ti bébé.

☆ JERRY: je dois partir maintenant mon amour!!!

☆ SAMANTHA: Hmmmmmm d'accord mon coeur...

||■|| Samantha tou triste komsi lpap janm rewè Jerry anko.

☆ JERRY: je t'aime mon amour...

☆ SAMANTHA: je t'aime aussi mon trésor...

☆ JERRY: bye bb

||■|| epi Jerry vire lale, Samantha parèt nan pòt la lap gad Jerry ki prale...

Se konsa Jerry retounen port-au-prince li vin kot Christiane pou vérifié si se pou li Christiane ansent e ki décision yap pran.

|♡|♡|♡|♡|♡|♡|♡|♡|♡|♡|♡|♡|♡|♡|♡| Quelques heures après

Jerry rive port-au-prince. Li passé acheter on bouke fleur, epi li pran direction simityè kot Sarah te antere a. ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● Jerry aller sou tonm Sarah li fè on ti akoupi epi li depoze fleur lan. Jerry ap gade photo Sarah sou tonm lan lap panse a lh Sarah te konn ap pale avèl sou plas lan. Jerry ap sonje tout bon moman li te konn passé a Sarah kom zanmil.

Jerry te renmen Sarah anpil. Pandan Jerry ap fè tout réflexion sa yo dlo ap koule nan yeux li...

Après on ti moman Jerry di. ☆ JERRY: mwen pap janm bliyew Sarah, ke nanm ou reposé en paix!!!

||■|| Jerry passé menl sou tonm lan ak sou photo Sarah après li lever li vire lale.

□<>□<>□<>□<>□<>□<>□<>□<>□ Après sa Jerry pran direction kay Christiane tou dwat. On ti moman li aller li frappé barrière lan Christiane vin ouvri pou li. Christiane kontan wè Jerry ki rete très réservé men li santi ke Christiane se on moun ki pa loin akouche paske vant li gro anpil.

☆ CHRISTIANE: o Jerry ou manke rete coeur mwn oui pitit hmmmm!!!

☆ JERRY: ha bon sak fè sa menm?

☆ CHRISTIANE: mpat panse mtap wèw kounyaa!!!!

||■|| Christiane rantre anndan nan salon an avec Jerry, men Jerry jus vin mete bagay yo claire poul konnen si vraiment se pou li Christiane ansent.

☆ JERRY: Christiane mwn pa vini pou pale anpil laa ok, mwn kite Samantha lakay fok mwn retounen al jwenn li jodiyan.

☆ CHRISTIANE: waw ebyen ok kisa ou vle konnen anko kew pat konnen déjà Jerry dim non?

☆ JERRY: mwen pat janm konnenw te ansent, epi sak di se pou mwen ou ansent, chak jou mavèw ou pat janm di anyen se kou vant ou fin gro wap voye foto ban mwn Christiane ça c vraiment du n'importe quoi...

☆ CHRISTIANE: ou pa santi depiw komanse pale a se dega wap mankem hein Jerry. Depi lh ou te avèm nan jis kounyaa mpoko janm pran lot moun paske mwen te vle avèw em te renmenw ak tout coeur mwen. Lh mwn te al lopital e mwen te wèm ansent mte gentan satisfait Menmsim te panse mpatap janm rewèw anko, e genyen yon pitit pou ou se déjà on satisfaction pou mwn Jerry, chak lh mwn wèl mwn manyen map santi komsi se ou Jerry...

☆ JERRY: konbyen mwa ou genyen Christiane?

☆ CHRISTIANE: mpap reponn ou paske ou konnen Jerry.

☆ JERRY: mpa konnen Christiane paske se pa mwen ki ansent lan ok...

☆ CHRISTIANE: mwen gen 7 mois Jerry ok...

||■|| Jerry baissé tête li lsezi lpa pale anko, paske Jerry sonje ke sa gen 7 mois ke li tal nan plage ak Christiane e yo te fè lanmou (sexe) nan douche plage lan.

☆ CHRISTIANE: apaw baissé tête ou, wsonje kounyaa Jerry, wsonje lh nou tap bien fèl lan sou plage lan hein dim non!!!

||■|| Jerry fè on ti souri. Li gade Christiane.

☆ JERRY: maintenant on fait quoi?

☆ CHRISTIANE: aaaaaa kounyaa wap pale ebyen nou pral pale ok. Banm pran on bagay pou ou pouw bwè...

||■|| Christiane deplase lal nan frijidè lal pran on seven-up pou Jerry epi li vini li ba Jerry on verre li pran on verre lap bwè.

☆ JERRY: ok map tandew kounyaa oui makomè!!!

☆ CHRISTIANE: ok premier bagay pitit saa se la sèlman wap ka wèl. Mpa gen problème pouw fè acte de naissance li, men ou pap gen okenn pouvwa sou pitit lan ok.

☆ JERRY: saa se blague wap banm laa Christiane ok, pitit mwn pou mwn wap dim sa poum fè ou folle Christiane ok ou folle!!!

☆ CHRISTIANE: Jerry se ou ki fou, ou bliye si ou marié pavre!!! Ou wèm pa gen problème pouw gen pitit avèm en secret san Samantha pa konnen epiw ap bat kòw Jerry. Pitow pozew poum pa di Samantha sa ok!!!

☆ JERRY: wow Christiane kisa wap fèm konsa, mwn kwè ou te konvèti...

☆ CHRISTIANE: ebyen oui se paske mwn konvèti ki fèm ap dako garde secret an pou ou ok maintenant ça suffit Jerry. ou mèt aller ma relew lh pitit lan fèt.

||■|| Jerry lever pou li aller paske li wè li pa gen choix. Li obligé paske li pa vle pou Samantha konnen e pou société a konnen ke li gen on pitit deyò. Pandan Jerry vire poul aller konsa Christiane rale menl, Jerry vire li anbrassé Christiane epi yo fè lanmou nan salon an. Yo kontinye fè lanmou jis yo excité yal kontinye fè lanmou nan chanm lan. Lh yo fini Jerry tou ret domi kay Christiane.

|♡|♡|♡|♡|♡|♡|♡|♡|♡|♡|♡|♡|♡|♡|♡| Demain matin

Pandan Jerry kay Christiane lan konsa téléphone li sone se directeur agence li te konn habitué poze pou li a kap relel.

? JERRY: allo

? DIRECTEUR: Jerry komanw ye, sakap fèt apam pa janm wèw, mgen randevou avèw ou pa janm vini, mwn baw appel sou appel mpa janm jwenn ou...

? JERRY: mwen bien directeur mwen swete ke se menmjan pou ou...

? DIRECTEUR: mwen anfom Jerry. Gade eske ou ka passé nan bureau mwen jodiyan vers midi stp!!!

? JERRY: non directeur pam mpa kwè lap possible, mwen pa disponible kounyaa, em pa swete renouvelé kontraa alors mwen swete ou panse a on lot mannequin.

||■|| Jerry fin di sa epi li rakroche, directeur lan sezi lpa konprann poukisa Jerry pa deside kontinye travail pou li.

Après Jerry fin pale ak directeur lan lsorti pandanl lap traverser la rue an li wè Esther ki pwoche a poul pale ak Jerry ki pa anvi tandel.

☆ ESTHER: mwen baw vague tande, paske kounyan mkonnen wgen jwèt nan menw. Deux fanm gwòs saa bon...

||■|| Jerry vire li gade Esther li bal on mine epil allé. Esther vire epi Jerry kontinye route li.

|◇|◇|◇|◇|◇|◇|◇|◇|◇|◇|◇|◇|◇|◇|◇| Bo kote pa Gérard ak Julia yo chita nan lakou kay lan lh Jerry vin parèt. Yo kontan wè Jerry epi Jerry kontan wè yo anpil tou.

☆ GÉRARD: ha ou isit san Samantha

☆ JERRY: oui mte vin régler on bagay menm pap rete...

☆ JULIA: Hmmmm Samantha preske mete atè Jerry?

☆ JERRY: oui pa trop lontan. Ebyen se jus mte passé wè nou mpap rete non,

☆ GÉRARD: ebyen ok pitit gassonm mte kontan wèw oui...

☆ JERRY: mwen menm tou mte kontan wè nou na wè on prochaine fois.

||■|| Jerry anbrassé yo epil vire lale.

<><><><><><><><><><><><><><><> Jerry tounen kay Christiane lal pran valiz li poul aller. Christiane ap gadel tou triste...

☆ JERRY: fok mwen aller Chris, Samantha ansent, li preske akouche, li se madan maryem mwen paka abandonné li.

☆ CHRISTIANE: je sais Jerry.

||■|| Jerry bo Christiane epil vire lale!!!

Dans l'après midi

Samantha chita lap tande nouvèl nan radio...

Flash info

Gen on machine ki fè accident sou route nationale lan jodiyan vers 3heures gen 5 moun ki pèdi lavi yo ladan yo 3 jenn garçon ak 2 jeunes filles. Nap vini ak plus détail nan développement journal lan.

?: pandan Samantha ap tande nouvelle la li tombé sou chèz la tèlman li sezi.

<●><●><●><●><●><●><●><●><●> Christiane li menm pandanl ap repassé on robe li deside ouvri radio se menm moman an li tou tombé sou on radio kap bay nouvelle.

Flash info

Gen on machine ki fè accident sou route nationale lan jodiyan vers 3heures gen 5 moun ki pèdi lavi yo ladan yo 3 jenn garçon ak 2 jeunes filles. Nap vini ak plus détail nan développement journal lan.

Christiane tèlman li sezi li tire fè a jeté sanl pa konnen.

Se la peine pou Christiane ak pou Samantha.

? après on ti tan lh Christiane ontijan fret li pran téléphone Jerry lap sonel. Men ta sanble téléphone lan fermé. Li pa janm jwenn Jerry téléphone lan pa janm sone.

Samantha menm nan aswè lap ret tann Jerry men, Jerry pa rantre se rèl nan lakou a, tout moun vant ba men yap eseye kalme Samantha paske li gro vant situation saa pa bon pou li.

Deux jours après

Jerry pa janm rantre, Christiane tou pa janm jwenn li nan téléphone.

Un mois après

Pessonn pa janm tande nouvèl Jerry.

Samantha akouche li fè on bèl pitit gason. Li relel Jefferson Jerry Guirand.

Christiane akouche li fè on bèl pitit gason tou li rele Christian Jerry Guirand.

Tout moun kontinye viv la vie yo men avec yon sikatris ki se disparition Jerry. Men Samantha toujou gade espwa ke on jou lap wè Jerry kanmenm.

Fin

Ce feuilleton a été écrit par Victor N Maignan ( Jerry ). Si vous avez aimé la première saison aimez la page Haitianmovie magazine et attendez la deuxième saison qui sera publiée bientôt sur ma page.

Photo de

Phanor Ste clair ( Samantha ) Victor N Maignan ( Jerry ) Tania Lacombe ( Christiane ). Christian Jerry Guirand Jefferson Jerry Guirand.

Remerciement a

Victor N Maignan ( Jerry ) Phanor Ste clair ( Samantha ) Tania Lacombe ( Christiane ) Kenneric Pierre ( Gérard ) Saraie Adonis ( Sarah ) Medjinha Jodesty ( Esther )

Remerciement spécial à Ralph Masson paske idée originale feuilleton an te vini de li menm.

Realité academie et production. Pou bèl photos sa yo ki te toujou accompagné chaque épisode.

Présentation des acteurs.

Victor N Maignan ( Jerry ) acteur principal du feuilleton. Amoureux de Samantha et amant de Christiane.

Phanord Sainte-claire ( Samantha ) actrice principale du feuilleton. amoureuse de Jerry.

Tania Lacombe ( Christiane ) actrice principale du feuilleton amante de Jerry.

Saraie Adonis ( Sarah ) soeur de Christiane et amie de Jerry.

Medjinha Jodesty ( Esther ) amante désespérée de Jerry.

Kenneric Pierre ( Gérard ) frère et protecteur de Samantha.

Merci de lire et de partager ce feuilleton sans rien enlever svp!!!

Deuxième saison coming soon...

https://www.facebook.com/Victor.N.Maignan/ https://www.facebook.com/Victor.N.Maignan/photos/a.1000539639973108/1927724883921241/❤❤ AMOUR OCÉAN ❤ ❤

Épisode 30 [Final]

[ Atansyon épisode saa pa offensé foi religieuse okenn moun. ]

Jerry fin fêter ak Samantha, men Jerry pa vraiment nan pol depil fin resevwa message Christiane voye bali an. lap poze tête li kesyon eske se pou li Christiane ansent. Samantha on ti jan enkyè jan li wè Jerry annik chanje yon sèl kou an...

☆ SAMANTHA: bb saw genyen ou te bien normal, nap fêter bien pwòp, tout d'un coup mwn wèw chanje bb saw genyen?

☆ JERRY: mwen pa gen anyen bb ça va coeur...

☆ SAMANTHA: pa banm manti chéri pale ak madanm ou stp!!!

☆ JERRY: aaa bb mjus ap panse a bébé a kap vini se tout simplement ça bb...

☆ SAMANTHA: men kisa wap panse au juste bb, ou te konnen déjà ke bébé ap vini. Et grâce à Dieu nou gen moyen poun okupe pitit nou bb. Se kisa problème lan ye siw pa dim mpap ka konnen bb...

☆ JERRY: ou konnen Haïti se on peyi tè glissé bb, wpa janm ka fin di ou assuré a 100% bb.

||■|| Jerry ap bay Samantha manti men se pa a sal di Samantha lap passé yo ke lap panse vre. Jerry ap panse a Christiane ki ansent e ke pitit la gen anpil chans se pou li paske Jerry ak Christiane te toujou rete bon zanmi, e Jerry pat janm konnen ke Christiane te gen on lot nèg. Se bagay saa ki plus tourmanté Jerry.

???????????

Nanwit tomber Jerry al kouche, li menm ak Samantha yo fè lanmou men se pa gro caresse paske Jerry pa nan pol. Jerry dormi pandan lap dormi li ap fè on rêve.

₩÷÷₩÷÷₩÷÷₩÷÷₩÷÷₩÷÷₩÷÷w

Jerry wè lap mache bò on falèz. lh li gade anba li wè plizyè moun ki anba nan falèz la kap lonje men ba li. Jerry vini poul lonje menl anbaa poul rale on moun ki nan falèz la. menm kote a pye Jerry glissé li vini poul tombé anba. Lh Jerry pral tombé vre li santi on moun ralel lh li vire li wè se Sarah. Jerry sezi, men Sarah kenbe Jerry ki fè Jerry pa tombé anba. Jerry ap gade Sarah li vini poul manyen vizaj Sarah...

☆ JERRY: Sarah waw ou vin pi bèl!!!

☆ SARAH: oui men sa pa gen enpòtans puiske mpa existé anko...

☆ JERRY: non pa di sa, ou existé em sûr ke se on bonne nouvelle ou pote mwn ki fè ou vin wèm laa...

☆ SARAH: oui Jerry mte jus vin diw pouw pa janm abandonné sang ou...

☆ JERRY: ok merci Sarah,

||■|| dlo ap koule nan je Jerry nan rêve lan,

☆ SARAH: Jerry stp pa kriye, ok mwn bien kotem ye a...

||■|| Jerry avanse poul touché Sarah li passé menl nan vizaj Sarah. Sarah kenbe men Jerry poul fè menm on ti bo pou li se menm moman an li tou pantan nan domi an. Menm kote a Jerry santil toumante li paka domi anko.

Lh li gade sou kabann nan bo kotel li wè Samantha ap domi. Jerry levé lal nan douch la lal kriye paske li sonje Sarah.

Ensuite li panse kel dwe pran on décision poul al pale al Christiane poul konn si se pou li Christiane ansent vre e kisa yo deside fè...

|◇|◇|◇|◇|◇|◇|◇|◇|◇|◇|◇|◇|◇|◇|◇|

Demain matin

Jerry lever bien bonheur lap ranje valiz li.

☆ SAMANTHA: ki kote ou prale wap ranje valiz ou an bb?

☆ JERRY: map monte paup bb mwn pral régler on bgay map tounen demain sDv amour.

☆ SAMANTHA: o men sakap pranw laa bb? Ou pat dim ou te gen idée al port-au-prince nn bb. Ou resevwa on nouvelle bb?

☆ JERRY: non bb mwn prale jus poum al tcheke kek truc pou bébé. Map kitew nan kay la avec cousine mwn an bb, lh ou bezwen on bagay pou li ka pranl pou ou bb ok amour.

☆ SAMANTHA: non bb sa pa nesesè bb déjà poukisa habitué menm avèl chérie map jus relel chéri.Men bb gen tout bagay isit bb mpa wè poukisa ou obligé al paup pou sa bb.

☆ JERRY: men ou konnen gen kek bagay mwn bezwen mwen pap jwenn isit bb. Pa enkyetew bb map tounen après demain amour...

||■|| Jerry fin ranje valiz li menm kote a Samantha avanse sou li, yo anbrassé passionnément deux yeux fermés tankou deux ti bébé.

☆ JERRY: je dois partir maintenant mon amour!!!

☆ SAMANTHA: Hmmmmmm d'accord mon coeur...

||■|| Samantha tou triste komsi lpap janm rewè Jerry anko.

☆ JERRY: je t'aime mon amour...

☆ SAMANTHA: je t'aime aussi mon trésor...

☆ JERRY: bye bb

||■|| epi Jerry vire lale, Samantha parèt nan pòt la lap gad Jerry ki prale...

Se konsa Jerry retounen port-au-prince li vin kot Christiane pou vérifié si se pou li Christiane ansent e ki décision yap pran.

|♡|♡|♡|♡|♡|♡|♡|♡|♡|♡|♡|♡|♡|♡|♡| Quelques heures après

Jerry rive port-au-prince. Li passé acheter on bouke fleur, epi li pran direction simityè kot Sarah te antere a. ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● Jerry aller sou tonm Sarah li fè on ti akoupi epi li depoze fleur lan. Jerry ap gade photo Sarah sou tonm lan lap panse a lh Sarah te konn ap pale avèl sou plas lan. Jerry ap sonje tout bon moman li te konn passé a Sarah kom zanmil.

Jerry te renmen Sarah anpil. Pandan Jerry ap fè tout réflexion sa yo dlo ap koule nan yeux li...

Après on ti moman Jerry di. ☆ JERRY: mwen pap janm bliyew Sarah, ke nanm ou reposé en paix!!!

||■|| Jerry passé menl sou tonm lan ak sou photo Sarah après li lever li vire lale.

□<>□<>□<>□<>□<>□<>□<>□<>□ Après sa Jerry pran direction kay Christiane tou dwat. On ti moman li aller li frappé barrière lan Christiane vin ouvri pou li. Christiane kontan wè Jerry ki rete très réservé men li santi ke Christiane se on moun ki pa loin akouche paske vant li gro anpil.

☆ CHRISTIANE: o Jerry ou manke rete coeur mwn oui pitit hmmmm!!!

☆ JERRY: ha bon sak fè sa menm?

☆ CHRISTIANE: mpat panse mtap wèw kounyaa!!!!

||■|| Christiane rantre anndan nan salon an avec Jerry, men Jerry jus vin mete bagay yo claire poul konnen si vraiment se pou li Christiane ansent.

☆ JERRY: Christiane mwn pa vini pou pale anpil laa ok, mwn kite Samantha lakay fok mwn retounen al jwenn li jodiyan.

☆ CHRISTIANE: waw ebyen ok kisa ou vle konnen anko kew pat konnen déjà Jerry dim non?

☆ JERRY: mwen pat janm konnenw te ansent, epi sak di se pou mwen ou ansent, chak jou mavèw ou pat janm di anyen se kou vant ou fin gro wap voye foto ban mwn Christiane ça c vraiment du n'importe quoi...

☆ CHRISTIANE: ou pa santi depiw komanse pale a se dega wap mankem hein Jerry. Depi lh ou te avèm nan jis kounyaa mpoko janm pran lot moun paske mwen te vle avèw em te renmenw ak tout coeur mwen. Lh mwn te al lopital e mwen te wèm ansent mte gentan satisfait Menmsim te panse mpatap janm rewèw anko, e genyen yon pitit pou ou se déjà on satisfaction pou mwn Jerry, chak lh mwn wèl mwn manyen map santi komsi se ou Jerry...

☆ JERRY: konbyen mwa ou genyen Christiane?

☆ CHRISTIANE: mpap reponn ou paske ou konnen Jerry.

☆ JERRY: mpa konnen Christiane paske se pa mwen ki ansent lan ok...

☆ CHRISTIANE: mwen gen 7 mois Jerry ok...

||■|| Jerry baissé tête li lsezi lpa pale anko, paske Jerry sonje ke sa gen 7 mois ke li tal nan plage ak Christiane e yo te fè lanmou (sexe) nan douche plage lan.

☆ CHRISTIANE: apaw baissé tête ou, wsonje kounyaa Jerry, wsonje lh nou tap bien fèl lan sou plage lan hein dim non!!!

||■|| Jerry fè on ti souri. Li gade Christiane.

☆ JERRY: maintenant on fait quoi?

☆ CHRISTIANE: aaaaaa kounyaa wap pale ebyen nou pral pale ok. Banm pran on bagay pou ou pouw bwè...

||■|| Christiane deplase lal nan frijidè lal pran on seven-up pou Jerry epi li vini li ba Jerry on verre li pran on verre lap bwè.

☆ JERRY: ok map tandew kounyaa oui makomè!!!

☆ CHRISTIANE: ok premier bagay pitit saa se la sèlman wap ka wèl. Mpa gen problème pouw fè acte de naissance li, men ou pap gen okenn pouvwa sou pitit lan ok.

☆ JERRY: saa se blague wap banm laa Christiane ok, pitit mwn pou mwn wap dim sa poum fè ou folle Christiane ok ou folle!!!

☆ CHRISTIANE: Jerry se ou ki fou, ou bliye si ou marié pavre!!! Ou wèm pa gen problème pouw gen pitit avèm en secret san Samantha pa konnen epiw ap bat kòw Jerry. Pitow pozew poum pa di Samantha sa ok!!!

☆ JERRY: wow Christiane kisa wap fèm konsa, mwn kwè ou te konvèti...

☆ CHRISTIANE: ebyen oui se paske mwn konvèti ki fèm ap dako garde secret an pou ou ok maintenant ça suffit Jerry. ou mèt aller ma relew lh pitit lan fèt.

||■|| Jerry lever pou li aller paske li wè li pa gen choix. Li obligé paske li pa vle pou Samantha konnen e pou société a konnen ke li gen on pitit deyò. Pandan Jerry vire poul aller konsa Christiane rale menl, Jerry vire li anbrassé Christiane epi yo fè lanmou nan salon an. Yo kontinye fè lanmou jis yo excité yal kontinye fè lanmou nan chanm lan. Lh yo fini Jerry tou ret domi kay Christiane.

|♡|♡|♡|♡|♡|♡|♡|♡|♡|♡|♡|♡|♡|♡|♡| Demain matin

Pandan Jerry kay Christiane lan konsa téléphone li sone se directeur agence li te konn habitué poze pou li a kap relel.

? JERRY: allo

? DIRECTEUR: Jerry komanw ye, sakap fèt apam pa janm wèw, mgen randevou avèw ou pa janm vini, mwn baw appel sou appel mpa janm jwenn ou...

? JERRY: mwen bien directeur mwen swete ke se menmjan pou ou...

? DIRECTEUR: mwen anfom Jerry. Gade eske ou ka passé nan bureau mwen jodiyan vers midi stp!!!

? JERRY: non directeur pam mpa kwè lap possible, mwen pa disponible kounyaa, em pa swete renouvelé kontraa alors mwen swete ou panse a on lot mannequin.

||■|| Jerry fin di sa epi li rakroche, directeur lan sezi lpa konprann poukisa Jerry pa deside kontinye travail pou li.

Après Jerry fin pale ak directeur lan lsorti pandanl lap traverser la rue an li wè Esther ki pwoche a poul pale ak Jerry ki pa anvi tandel.

☆ ESTHER: mwen baw vague tande, paske kounyan mkonnen wgen jwèt nan menw. Deux fanm gwòs saa bon...

||■|| Jerry vire li gade Esther li bal on mine epil allé. Esther vire epi Jerry kontinye route li.

|◇|◇|◇|◇|◇|◇|◇|◇|◇|◇|◇|◇|◇|◇|◇| Bo kote pa Gérard ak Julia yo chita nan lakou kay lan lh Jerry vin parèt. Yo kontan wè Jerry epi Jerry kontan wè yo anpil tou.

☆ GÉRARD: ha ou isit san Samantha

☆ JERRY: oui mte vin régler on bagay menm pap rete...

☆ JULIA: Hmmmm Samantha preske mete atè Jerry?

☆ JERRY: oui pa trop lontan. Ebyen se jus mte passé wè nou mpap rete non,

☆ GÉRARD: ebyen ok pitit gassonm mte kontan wèw oui...

☆ JERRY: mwen menm tou mte kontan wè nou na wè on prochaine fois.

||■|| Jerry anbrassé yo epil vire lale.

<><><><><><><><><><><><><><><> Jerry tounen kay Christiane lal pran valiz li poul aller. Christiane ap gadel tou triste...

☆ JERRY: fok mwen aller Chris, Samantha ansent, li preske akouche, li se madan maryem mwen paka abandonné li.

☆ CHRISTIANE: je sais Jerry.

||■|| Jerry bo Christiane epil vire lale!!!

Dans l'après midi

Samantha chita lap tande nouvèl nan radio...

Flash info

Gen on machine ki fè accident sou route nationale lan jodiyan vers 3heures gen 5 moun ki pèdi lavi yo ladan yo 3 jenn garçon ak 2 jeunes filles. Nap vini ak plus détail nan développement journal lan.

?: pandan Samantha ap tande nouvelle la li tombé sou chèz la tèlman li sezi.

<●><●><●><●><●><●><●><●><●> Christiane li menm pandanl ap repassé on robe li deside ouvri radio se menm moman an li tou tombé sou on radio kap bay nouvelle.

Flash info

Gen on machine ki fè accident sou route nationale lan jodiyan vers 3heures gen 5 moun ki pèdi lavi yo ladan yo 3 jenn garçon ak 2 jeunes filles. Nap vini ak plus détail nan développement journal lan.

Christiane tèlman li sezi li tire fè a jeté sanl pa konnen.

Se la peine pou Christiane ak pou Samantha.

? après on ti tan lh Christiane ontijan fret li pran téléphone Jerry lap sonel. Men ta sanble téléphone lan fermé. Li pa janm jwenn Jerry téléphone lan pa janm sone.

Samantha menm nan aswè lap ret tann Jerry men, Jerry pa rantre se rèl nan lakou a, tout moun vant ba men yap eseye kalme Samantha paske li gro vant situation saa pa bon pou li.

Deux jours après

Jerry pa janm rantre, Christiane tou pa janm jwenn li nan téléphone.

Un mois après

Pessonn pa janm tande nouvèl Jerry.

Samantha akouche li fè on bèl pitit gason. Li relel Jefferson Jerry Guirand.

Christiane akouche li fè on bèl pitit gason tou li rele Christian Jerry Guirand.

Tout moun kontinye viv la vie yo men avec yon sikatris ki se disparition Jerry. Men Samantha toujou gade espwa ke on jou lap wè Jerry kanmenm.

Fin

Ce feuilleton a été écrit par Victor N Maignan ( Jerry ). Si vous avez aimé la première saison aimez la page Haitianmovie magazine et attendez la deuxième saison qui sera publiée bientôt sur ma page.

Photo de

Phanor Ste clair ( Samantha ) Victor N Maignan ( Jerry ) Tania Lacombe ( Christiane ). Christian Jerry Guirand Jefferson Jerry Guirand.

Remerciement a

Victor N Maignan ( Jerry ) Phanor Ste clair ( Samantha ) Tania Lacombe ( Christiane ) Kenneric Pierre ( Gérard ) Saraie Adonis ( Sarah ) Medjinha Jodesty ( Esther )

Remerciement spécial à Ralph Masson paske idée originale feuilleton an te vini de li menm.

Realité academie et production. Pou bèl photos sa yo ki te toujou accompagné chaque épisode.

Présentation des acteurs.

Victor N Maignan ( Jerry ) acteur principal du feuilleton. Amoureux de Samantha et amant de Christiane.

Phanord Sainte-claire ( Samantha ) actrice principale du feuilleton. amoureuse de Jerry.

Tania Lacombe ( Christiane ) actrice principale du feuilleton amante de Jerry.

Saraie Adonis ( Sarah ) soeur de Christiane et amie de Jerry.

Medjinha Jodesty ( Esther ) amante désespérée de Jerry.

Kenneric Pierre ( Gérard ) frère et protecteur de Samantha.

Merci de lire et de partager ce feuilleton sans rien enlever svp!!!

Deuxième saison coming soon...

![❤❤ AMOUR OCÉAN ❤ ❤ Épisode 30 [Final] Atansyon...

Répondre à ce fil de discussion

Ce site utilise des cookies et autres technologies de suivi pour différencier les ordinateurs individuels, les paramètres de service personnalisés, les objectifs analytiques et statistiques et la personnalisation du contenu et de la diffusion d'annonces. Ce site peut également contenir des cookies tiers. Si vous continuez à utiliser le site, nous supposons qu'il correspond aux paramètres actuels, mais vous pouvez les modifier à tout moment. Plus d'infos ici: Politique de confidentialité et cookies