Feyton: *MALERE ak DIYITE* Ekri pa: JHERRY le combattant Epizòd...

Feyton: MALERE ak DIYITE Ekri pa: JHERRY le combattant

Epizòd 19

5 JOURS PLUS TARD

??Mikerlina poko janm gen nouvèl Franklin toujou e li pa konn kay li?

?? Franklin menm pa janm rive dijere sak rive a, men li fè yon jan li pa mete'l triss nan kay la pou maman'l pa poze'l kesyon. Menm lekòl la Franklin ale, li pa janm rache yon mo ak pèsòn, sof ak Jherry ( jan'l fawouchè?)

?? Relasyon Newsline ak Jherry ap vin de plus en plus stab e bèl paske yo pat janm bouke pale, lè se pa lekòl la? se nan telefòn?

??NB: depi lè ministè a vini ak bagay konkou sa, se sa sèlman ki okipe lespri timoun yo.

?? Lakay menm jherry fin abitye ak kay la nèt, li fin konn bout neissa, li pa bal regle anyen pou li, sa fè jherry ap viv ak mwens enkyetid.

LI MEKREDI MATEN, NEISSA LEKÒL NAN REKREYASYON LI OUVRI YON KONVÈSASYON AK STALINA_

Neissa??: mwen wè'w penyen 2 dwèt sè a, siveyan jeneral la pa wè lè wap rantre lekòl sa ak kout peny sa? Stalina: ahhh! Li pat wè'm non e yo pat ka voyem tounen tou, mwen gen pawòl, se pou konkou a demen ki fèm penyen konsa wi, ou konnen semèn denyè mwen pat ale, donk mwen enpasyan poum ale demen la e fòm bèl

Neissa??: hmm! Mwen pa anvi al nan bagay sa ankò non moa!

Stalina: ow! Sak fè sa? Jan yap dim li bèl, ou menm ankò ki tap rakonte'm kijan se entèresan

Neissa??: mwen pat diw tou si lekòl ti jeran an lakay la nan konkou a?

Stalina: pa dim se pou li non ou pa anvi ale a?. Sinon mwen tap di se twòp enpòtans sa

Neissa??: franchman se pou sa pitit, jedi pase prezans li te deranje'm nan sal la, lap fè anpil grimas avèk yon tifi san fanmi parèy li bò kote'l, tinèg la banm degou.

Stalina: ebyen selon sa mwen konprann, saw resanti a pa la ~H A I N E~ non, kòman'w fè ap siveye yon moun jistan pou wap swiv tout ti jès li ak swadizan yon moun ki te akonpanye'l? Ebyen ou jalouz de li la?

Neissa??: jalouz??? Quelle idée folle!!!!

Stalina: L'amour commence toujours par la haine

Neissa??: wap radote la

Stalina: franchman mwen pa konprann bagay sa, se pa paske ou swadizan rayi yon moun pouw tap siveyel konsa, pafwa gen santiman ki konn ap travèse yon moun menm ou menm ou pa ka konprann TÈT ou, ou mèt reflechi byen pouw konn vrè pwoblèm ou an

Neissa??: mwen pa gen pyès pwoblèm

YO TE VIN CHANJE SIJÈ E STALINA TE KONVENK NEISSA POU'L VIN ASISTE KONKOU A

NAN APRÈ MIDI PANDAN JHERRY LEKÒL LI, KOMITE SANTRAL LEKÒL LA DESIDE FÈ CHANJMAN NAN EKIP LA POU YO KA AL JWE DEMEN (paske jedi pase yo te jwe yon vye match),

yo mete 2 nouvo elèv nan plas 2 lòt e tout elèv nan klas segond yo te vote pou se JHERRY ki bay prestasyon kiltirèl la demen

NEWSLINE KI KONN SA, LI TE ENPASYAN POU DEMEN RIVE POU'L KA WÈ ~POUR LA PREMIER FOIS~ MENNAJ LI KAP DANSE SUR SCÈNE

FRANKLIN PAT DESIDE ALE, MEN PLISKE JHERRY PRAL PÈFÒME, DONK SE YON OBLIGASYON POUL ALE KOUNYA.

JHERRY ANNIK SOTI LEKÒL LA, li ale nan yon pati rezève nan lakou a, li mete mizik nan telefòn li epi kòmanse antrene paske an reyalite li pa pwofesyonèl nan danse.

BRUSQUEMENT NEISSA VIN SOTE SOU LI?, Neissa di: oh!? Epa lakou a te gen moun fou ladan'l?

Jherry: ah non! Je m'amuse un peu tout simplement

Neissa: se byen w' byen wi, se mò ou ye ou pa konn pri dra blan, ou pa peye kay, ou manje, ou bwè, ou lekòl chak jou, wè ou gen rezon?

Jherry: mwen te konnen ou gen plen defo, men mwen pat konn siw repwochan

Neissa: ow wiii! sitou lè moun nan san wont

Jherry: kiyès ki san wont la?

Neissa??: an!!!! nan eta wap viv la, se vole ponpe,fè grimas, ou pa bliye siw se yon moun, ou pa san wont toujou la? Mwen ki pa nan benyen chen chak a 5 kè di maten kèm pa janm kontan janm wèw ye la

Jherry: On cherche pas le bonheur et la joie, ils viennent seuls

antouka!!! An pasan, demen ekip ou pral jwe la?

Neissa??: mwen pa prale paske mwen pa deside frekante menm kote ak yon mizerab tankou'w.

Jherry: siw pa ale se pa menm paske mwen pap patisipe nan bagay sa ankò

Neissa??: owwww! Bonne nouvelle, se tap yon soulajman

NEISSA VIRE L'ALE??‍♀

JHERRY KONTINYE DANSE??? ?NAN ASWÈ JHERRY PA DÒMI, LAP PANSE AK KIJAN DEMEN LI PRAL METE TALAN'L AN EGZÈG nan konkou a, SA TE RETIRE TOUT SOMÈY LI.

NAN DEMEN MATEN, LÈ NEISSA AP PREPARE'L POU'L AL LEKÒL, li di papa'l: Jodi jedi wi papa, siw bliye kitem raple'w jodi a map rete nan konkou wi.

Papa a: pa gen danje ~ma fille~, depi lekòl ou a rive nan final, mwen pral asiste, ou nan ekip la?

Neissa??: non, se mwen ki pat chwazi antre

YO PALE JISTAN LÈ A RIVE POU NEISSA DEPLASE

PANDAN NEISSA AP PASE ALE, JHERRY TAP WOUZE FLÈ, LI KÒMANSE GADE NEISSA DEPI NAN PYE RIVE NAN TÈT, NEYOU KI WÈ SA, LI DI: ??: oh! ou pa ta di se kèk moun ki dwe ti nèg la, gad jan li pran gade'm, m' achte kredi?

JHERRY PA OKIPE'L

Neissa moute machin l'alee

Papa a deplase al nan travay

Jherry menm kontinye ap pwòpte lakou a, jere bèt yo ets...

Madan Réginald menm tankou kabann, li pa janm deplase, sof lè li pral fè makèt ak nan okazyon spesyal yo

JHERRY KI KONNEN LI PA GEN droit à l'erreur, LI ANNIK FIN FÈ TRAVAY LI, LI PRAN MENM TI KOTE A POU LI L'AL ANTRENE

*PANDAN LAP DANSE KONSA MIZIK LA KOUPE NAN TELEFÒN, se Franklin kap rele'l

*Jherry? yow! Sa kap fèt Bro?

Franklin: poze wi baz, sak regle menm?

Jherry: ah! ou konnen, nou la. Se yon ti antrènman map fè la wi

Franklin: se ak sa map panse la wi paske yon foul moun pa yon journée de couleur, ou gen dwa wè kou se devan pil moun yo, w'al mal pase wi frè, pa pran sa m' di a mal non

Jherry: ah! Pa di sa monchè, se konsèy zanmi ou banm la

Franklin: wi, paske echèk paw se echèk pam tou wi li ye. An pasan ou gentan prepare?

Jherry: nan ki sans?

Franklin: rad pou konkou a, se yon prestasyon kanmenm, ou pa ka parèt nenpòt jan ni mete yon rad òdinè

Jherry: kisa?? Se pa ak inifòm?

Franklin: jherry? Ou anraje menn? Bon se danse ou pral danse. Ou pa pral reponn kesyon, fòk ou te tou wè sa monchè

Jherry: kisa m' pral fè la? Mwen gen rad, men se pa rad danse yo ye?

Franklin: mwen menm tou tou si se pou rad mwen pa manke, mwen te ka prete'w, men jan m' diw la, ou gon jan pouw ye atis, banm rakwoche aprè map relew, antretan fè tchèk paw, reflechi pouw wè saw ka fè

YO RAKWOCHE APÈL LA

JHERRY VIN PANIKE POU TOUT VI'L, LAP FÈ ANPIL REFLEKSYON, LI FÈ IDE PRAN YON BAGAY NAN KAY LA POU'L AL VANN POU'L KA KOURI AL ACHTE YON RAD LAVI'L LA, men li vin panse ak yon pati nan yon twòf mizik MALERE ak DIYITE a, ki di: konbativite, REZISTANS devan lavi a kanpe RÈD toujou aji avèk PASYANS pa presye pou'w fè bagay LÈD

SA FÈ LI KOURI RETIRE VYE IDE SA NAN TÈT LI

KÈK MINIT PITA FRANKLIN RELE JHERRY, LI DI: yow! m' gen yon kòb la, men se pou manman'm li, nap prete'l aprè sa nap fè kou nou konnen pou nou remèt li

JHERRY DAKÒ E KONTAN, LI PLANIFYE AK FRANKLIN

FRANKLIN PRAL ACHTE RAD DANS LAN POU LI LAVI'L, lap pran rad la lè'l lekòl la

LI FÈ MIDI TAPAN, _JHERRY GENTAN PRAN WOUT LEKÒL LA POU LI, LÈ'L RIVE JAN LI WÈ BAGAY LA LEKÒL LA SE TE TÈT CHAJE, *gen plis timoun ki motive pou al sipòte lekòl, yap pale, yap diskite, yap di tout pawòl? Elèv 1: jodi a si nou pèdi nap tou elimine wi timoun?

Elèv 2: pèdiiii??? Pa gen sa pyès, yo retire kreten yo nan ekip la?

Elèv 3: se pa kreten, yo pat nan bon jou yo.

BRÈFFF, TOUT VYE KOZE TAP PALE

~PENDANT CE TEMPS,~ *? JE JHERRY TOUPATOU LAP GADE KOTE FRANKLIN AP SOTI?, lè'l vire tèt li, li wè NEWSLINE

Jherry: wawwww! tu deviennes de plus en plus beaucoup plus belle Déesse

Newsline??‍♀: merci mon amour, bonsoir??

Jherry: tu me fais pas un bisou?

Newsline??‍♀: non, non❌❌ * je te promet si seulement tu donnes une bonne performance aujourd'hui, je t'en donnerai 2✌?

Jherry: si se konsa wap banm nenpòt 10 bb?, tu peux en être sûr

Newsline: Mmm! ou sanble trè djòlè?

JHERRY ESKIZE NEWSLINE, LI PA RETE FÈ ANPIL PALE AVÈ'L, JHERRY AL GADE KOTE LI WÈ FRANKLIN PASKE LEKÒL SANSE FIN PREPARE POU YO DERAPE

JHERRY PRAN DIREKSYON KAY FRANKLIN, EREZMAN LI KWAZE AVÈL NAN WOUT KAP VINI BYEN PRESE, TOU SWE, TOU BOUKE? AK FIGI'L PLEN GRÈSSS

Jherry: mwen te kòmanse enkyete wi frè

Franklin: yow! se pa 2 mache mwen fè avan mwen jwenn rad sa non

Jherry: ou pa bezwen dim

Franklin: se kounya m' vini, mwen annik voye dlo a sou mwen epi m' vin lekòl la wi, mwen pa pral danse franchman mwen bay tèt mwen plis pwoblèm pase'w

JHERRY RI?, epi li di: sak te voyew al fè zanmi

FRANKLIN DI'L KONBYEN KÒB RAD LA KOUTE, EPI Y'ALE YON KOTE A 2 NAN ESPAS SANITÈ LEKÒL LA, JHERRY AL MEZIRE RAD LA

Jherry: ? ?? a la cute, top swag?? sapés comme jamais

Franklin: ou konnen mwen pa tap fè yon move chwa

YO SOTI, YO PRAN DIREKSYON KOTE TOUT ELÈV YO YE A???

Tout moun nan bis?, yo derape, jherry chita kòt a kòt ak Newsline (comme toujours d'ailleurs) Franklin menm dèyè nèt, RÈS elèv yo ap anime bis la ak tout kalite chante, ?slogan,? blag,? fawouch?, anpil bri ?????? brèf plezi a te bèllll

KÒM LEKÒL JHERRY A TE RIVE A LÈ EGZAT LA, tout bagay te gentan prepare, tout dispozitif gentan pran pou konkou a demare ???⛩????

FRANKLIN TE CHITA BÒ KOTE NEWSLINE NAN

MEN NEISSA LI MENM KI APÈN AP RANTRE NAN SAL LA MEN NAN MEN AK STALINA?, yo pase yo pran plas yo

ANIMATÈ A PARÈT?: Bonsoir

Publik la: salut

ANIMATÈ A?: Salut

Publik la: bonsoir

ANIMATÈ A?: c'est toujours un immense plaisir pour moi d'être en face des enfants qui prennent le plaisir de participer à des choses qui ont le rapport direct avec éducation, par conséquent, je tiens à vous souhaiter la plus chaleureuse des bienvenues, et...

PANDAN ANIMATÈ A AP PALE KONSA, ? JE NEISSA VIN TONBE SOU NEWSLINE AVÈK FRANKLIN, ( li abitye wè tou 2 moun yo deja)

Li tou vin konprann tou ke Franklin se zanmi jherry paske li wè'l ap pale ak Newsline e NEISSA gen presantiman ke Newsline se mennaj jherry

Neissa pike Stalina, li di'l: ?? men ti gason mwen te diw ki tap radote nan tèt mwen jedi pase a wi, ??? se tifi ou wè ki bò kote'l ki tap fè jiginòt ak ti jeran an jedi pase a

Stalina: Bèl tifi sa??? Ou kwè li ta pral ranmase jeran??

Neissa??: kote sa ki bèl la?? lèfini li ka pa konn sa l' ye paske moun wè moun men moun pa konn moun

Stalina: bon men ti nèg ou di ki tap nwi'w lan ap pale avè'l, ebyen se 3 zanmi yo ye?

Neissa??: mwen pa ka diw, men li plis sanble sa.

Stalina: ebyen ann swiv non??, animatè a ap pale lontan la, *nou distrè.

À suivre...

Si'w pataje feyton an anyen pap sòti sou ou.

Feyton: MALERE ak DIYITE Ekri pa: JHERRY

Epizòd 20

ANIMATÈ A KONTINYE PALE?:* aujourd'hui il y aura 2 matchs selon ce qui était prévu, le Lycée Marie Jeanne jouera contre le Collège mixte Union et le Collège Jacques Stephen Alexis rencontra le Lycée Daniel Fignolé

Remarque: ak ekip lekòl neissa te jwe Jedi pase a se avèl lekòl jherry a pral jwe e ak ekip lekòl jherry te jwe a se avèl lekòl neissa a pral jwe

Stalina: match yo pral bèl wi jan m' wè bagay yo la, Neyou tifi a se mennaj ti patnè sa li ye tande ?? gade jan yap pale san rete pouw wè

Neissa??: non, bon m' diw, si ti jeran te vini ou tap wè yo men nan KOU

Stalina: e kote li?

Neissa??: li te dim li pap vini

Stalina: ebyen ou toujou nan pale avè'l la Neissa? Kòman'w fè konn sa?

Neissa??: non, se sou moun li ye, li te jis wè'm epi li pran rablabla mwen tou vin konnen

ANIMATÈ A?: sans plus tarder on va accueillir sur scène le Lycée Marie Jeanne pour sa prestation culturelle, sous vos applaudissements s'il vous plaît

Publik la?: ??????????????????????

YON BÈL TI FI MONTE SOU STEDJ LA, LI KÒMANSE ENTÈPRETE we are the world AVÈK YON BÈL TI VWA.

TOUT SAL LA TE RETE SILANS POU AP KOUTE'L E YO TE TRÈS ÉMU, DLO SOTI NAN JE ANPIL MOUN ??

*Stalina: wawwww! se formidable Neyou

Neissa??: shuuiiit! Kitem tande pitit

Stalina: Jan'w pale anpil

Franklin: hunk! Aprè yon bèl prestasyon konsa pou di jherry ap ka fè mieux?

Newsline: se sa map gade la wi, jiska prezan mwen pa janm rete kwè se jherry pam nan ki pral moute sou sèn sa

Franklin:nou pa bezwen li fè mieux non, depi li byen pase

TIFI A FIN CHANTE LI DI MERCI BEAUCOUP

Publik la: ??????????????????????????????????????

ANIMATÈ A: si vous trouvez que la prestation était bonne, applaudissez encore une fois

Publik la: wou, wou, wouuuuu??????????????????????

ANIMATÈ A?: maintenant on va faire place au Collège mixte union dans sa prestation culturelle, applaudissez chaudement s'il vous plaît

Publik la?: ??????????????????????????

?JE NEWSLINE ? AK FRANKLIN BYEN KALE ?YAP VEYE MOUTE JHERRY SOU STANG LAN?

DJ A LAGE MIZIK DEKOLE J-PERRY a, byen fre, trè stile, avèk anpil gete JHERRY moute sèn nan, li poko menm danse publik la kraze

Publik la:????????

JHERRY KÒMANSE DANSE??? BÈL MOUVMAN AP TONBE??‍♀??‍♀, PUBLIK LA CHOFE, YO KONN MIZIK LA, YAP FÈ BRI

FRANKLIN AWOYO, NEWSLINE TÈLMAN KONTAN E FYÈ DE PRESTASYON JHERRY AP REMÈT LA DLO SOTI NAN JE'L

Stalina: ti nèg sa gen twòp talan wi Neyou, oooww!

DEPI NAN MONTE SÈN NAN NEISSA TE WÈ SE JHERRY, mwen pa bezwen diw kijan'l sezi

Stalina: nou mèt di sa fò, sa se Michael Jackson ayisyen an wi

Neissa??: se ti jeran lakay la wi Stalina

Stalina: ou seryee

Neissa??: Euh! wi

Stalina: kòman fè se kote negatif la sèlman ou wè, ou pat janm dim si'l te konn danse, lèfini ou pat dim sil tap bay prestasyon jodi a, ou kite sa pou mwen kòm sipriz?

Neissa??: ah non! se pa sa, mwen pat konn sil te konn danse, menm mwen m' etone wè'l la jodi a

Stalina: kòm ou konn ap pale'm de li, mwen panse ou te konn plis toujou.?

Neissa??: non, sof yè mwen te wè lap antrene, mwen pat menm konnen si se pou sa menm?

Stalina: Antouka! Lap byen pase la!!!! lèfini moun ou te dekri ban mwen an se pa li mwen wè la, mwen twouve li trè bo ti gason

Neissa??: ou konnen, lèw rayi yon moun, tout bagay nan li pa bon devan jew

Stalina: poutan li pa ta sipoze konsa non, ki pwoblèm ou gen ak ti gason an menm?

Neissa??: Ahhh! kite'm swiv tande Stalina, ou deja fèm pèdi yon bon pati nan prestasyon an nan plede fèm pale anpil

Stalina: se pa je'w kap gade???? Mmm!?

JHERRY TE KONTINYE AP METE PLEZI, KOEGRAFI A TE LONG E BÈL, YON BON PATI NAN PUBLIK LA TE KANPE AP BAT BRAVO

Jherry bese tèt li, li di: Merci beaucoup

Piblik la: ? wouuuuu ?? ? wou ? eeeee ? ?????? felisitasyoooooon ? bon bagay ???????? ?? ??

Franklin?: formidable fréo

PANDAN JHERRY SOU SÈN NAN, LI FÈ YON TI BIZOU AK MEN'L POU NEWSLINE??‍♂ STALINA AK NEISSA KI TE WÈ SA, youn pran gade lòt nan je ? ?

ANIMATÈ A?: Je ne sais pas danser, mais sincèrement j'aurais bien aimé, vous avez apprécié ce qui vient de se passer? Prouvez moi ça en applaudissant

Piblik la: ???????????????????????????????????????????? yo fè yon aplodisman ki dire plis ke 2 minit

JHERRY KITE SÈN NAN, LI PASE NAN BACKSTAGE LA ( pa dèyè) KOUNYA LI AL PRAN PLAS LI NAN PUBLIK LA, tout je te fikse sou li.

LÈ JHERRY RIVE LI WÈ PLAS NEWSLINE NAN VID Franklin: chita non frè JHERRY CHITA

Franklin: m' pa gen mo poum diw felisitasyon Brother, ou fèm fyè de ou, mwen pa regrèt mwen te genyen'w kòm zanmi baz

Franklin: alèzzzz freo, kote Newsline? mwen enpasyan poum wè'l wi

Franklin: li di poum diw: moun lakay li te di'l pa rete se prestasyon an li tap fin gade, wa eskize'l anpil, lè'l konnen'w disponib lap rele'w

SEZISMAN PRAN JHERRY?

KOUNYA ANIMATÈ A RELE 2 EKIP YO MOUTE STEDJ LA, PREZANTASYON FÈT, MATCH LA DEMARE, KESYON AP TONBE

Tanzantan je NEISSA ak STALINA tonbe nan je FRANKLIN ak JHERRY, men Stalina te plis ap fikse Franklin.?

LEKÒL JHERRY A AP MENNEN, SAL LA CHOFE, KESYON KONTINYE AP TONBE, LÈ A AP MACHE⏰

Malgre match la ap jwe, men chak moun gen yon lòt bagay ki pran lespri yo nan sal la

?? Jherry ap panse ak kou sipriz Newsline fèl la?

?? Neissa menm sezi tankou moun ki gen lanmò e li wont tou

?? Stalina menm gentan wè nan Franklin nan sal la. ?? Franklin lese lespri'l distrè nan tout kalite plezi ki nan sal la paske aprè trajedi Mikerlina a li te bezwen sa kòm thérapeute pou moral li

50 MINUTES PLUS TARD

Tou 2 match yo fini, ni lekòl Jherry a ni lekòl Neissa a kale✅✅

Tout elèv COLLÈGE MIXTE UNION yo monte bis la pou yal depoze yo lekòl la aprè sa pou chak al lakay yo?

NEISSA TE DEPATAJE AK STALINA PASKE CHOFÈ A TE VIN CHACHE'L?

Mwen pa bezwen diw kijan bis la te plen ak animasyon, elèv yo tap fè anpil elòj pou Jherry, yo vire tout kalite chante sou non li

Elèv 1?: yo gen Michael Jackson

Très elèv yo: nou gen Jherryson

BRÈFFF, SE TE FOUL PLEZI

KÒM NEISSA TE NAN MACHIN PRIVE, LI RIVE LAKAY AVAN JHERRY

Lè Jherry rive li jwenn Neissa te gentan retire rad sou li e li te poze'l bò pisin nan

À suivre...

Pataje pataje pataje

https://www.facebook.com/JherryHaiti/ https://www.facebook.com/JherryHaiti/photos/a.1010432905743830/1547655532021562/Feyton: MALERE ak DIYITE Ekri pa: JHERRY le combattant

Epizòd 19

5 JOURS PLUS TARD

??Mikerlina poko janm gen nouvèl Franklin toujou e li pa konn kay li?

?? Franklin menm pa janm rive dijere sak rive a, men li fè yon jan li pa mete'l triss nan kay la pou maman'l pa poze'l kesyon. Menm lekòl la Franklin ale, li pa janm rache yon mo ak pèsòn, sof ak Jherry ( jan'l fawouchè?)

?? Relasyon Newsline ak Jherry ap vin de plus en plus stab e bèl paske yo pat janm bouke pale, lè se pa lekòl la? se nan telefòn?

??NB: depi lè ministè a vini ak bagay konkou sa, se sa sèlman ki okipe lespri timoun yo.

?? Lakay menm jherry fin abitye ak kay la nèt, li fin konn bout neissa, li pa bal regle anyen pou li, sa fè jherry ap viv ak mwens enkyetid.

LI MEKREDI MATEN, NEISSA LEKÒL NAN REKREYASYON LI OUVRI YON KONVÈSASYON AK STALINA_

Neissa??: mwen wè'w penyen 2 dwèt sè a, siveyan jeneral la pa wè lè wap rantre lekòl sa ak kout peny sa? Stalina: ahhh! Li pat wè'm non e yo pat ka voyem tounen tou, mwen gen pawòl, se pou konkou a demen ki fèm penyen konsa wi, ou konnen semèn denyè mwen pat ale, donk mwen enpasyan poum ale demen la e fòm bèl

Neissa??: hmm! Mwen pa anvi al nan bagay sa ankò non moa!

Stalina: ow! Sak fè sa? Jan yap dim li bèl, ou menm ankò ki tap rakonte'm kijan se entèresan

Neissa??: mwen pat diw tou si lekòl ti jeran an lakay la nan konkou a?

Stalina: pa dim se pou li non ou pa anvi ale a?. Sinon mwen tap di se twòp enpòtans sa

Neissa??: franchman se pou sa pitit, jedi pase prezans li te deranje'm nan sal la, lap fè anpil grimas avèk yon tifi san fanmi parèy li bò kote'l, tinèg la banm degou.

Stalina: ebyen selon sa mwen konprann, saw resanti a pa la ~H A I N E~ non, kòman'w fè ap siveye yon moun jistan pou wap swiv tout ti jès li ak swadizan yon moun ki te akonpanye'l? Ebyen ou jalouz de li la?

Neissa??: jalouz??? Quelle idée folle!!!!

Stalina: L'amour commence toujours par la haine

Neissa??: wap radote la

Stalina: franchman mwen pa konprann bagay sa, se pa paske ou swadizan rayi yon moun pouw tap siveyel konsa, pafwa gen santiman ki konn ap travèse yon moun menm ou menm ou pa ka konprann TÈT ou, ou mèt reflechi byen pouw konn vrè pwoblèm ou an

Neissa??: mwen pa gen pyès pwoblèm

YO TE VIN CHANJE SIJÈ E STALINA TE KONVENK NEISSA POU'L VIN ASISTE KONKOU A

NAN APRÈ MIDI PANDAN JHERRY LEKÒL LI, KOMITE SANTRAL LEKÒL LA DESIDE FÈ CHANJMAN NAN EKIP LA POU YO KA AL JWE DEMEN (paske jedi pase yo te jwe yon vye match),

yo mete 2 nouvo elèv nan plas 2 lòt e tout elèv nan klas segond yo te vote pou se JHERRY ki bay prestasyon kiltirèl la demen

NEWSLINE KI KONN SA, LI TE ENPASYAN POU DEMEN RIVE POU'L KA WÈ ~POUR LA PREMIER FOIS~ MENNAJ LI KAP DANSE SUR SCÈNE

FRANKLIN PAT DESIDE ALE, MEN PLISKE JHERRY PRAL PÈFÒME, DONK SE YON OBLIGASYON POUL ALE KOUNYA.

JHERRY ANNIK SOTI LEKÒL LA, li ale nan yon pati rezève nan lakou a, li mete mizik nan telefòn li epi kòmanse antrene paske an reyalite li pa pwofesyonèl nan danse.

BRUSQUEMENT NEISSA VIN SOTE SOU LI?, Neissa di: oh!? Epa lakou a te gen moun fou ladan'l?

Jherry: ah non! Je m'amuse un peu tout simplement

Neissa: se byen w' byen wi, se mò ou ye ou pa konn pri dra blan, ou pa peye kay, ou manje, ou bwè, ou lekòl chak jou, wè ou gen rezon?

Jherry: mwen te konnen ou gen plen defo, men mwen pat konn siw repwochan

Neissa: ow wiii! sitou lè moun nan san wont

Jherry: kiyès ki san wont la?

Neissa??: an!!!! nan eta wap viv la, se vole ponpe,fè grimas, ou pa bliye siw se yon moun, ou pa san wont toujou la? Mwen ki pa nan benyen chen chak a 5 kè di maten kèm pa janm kontan janm wèw ye la

Jherry: On cherche pas le bonheur et la joie, ils viennent seuls

antouka!!! An pasan, demen ekip ou pral jwe la?

Neissa??: mwen pa prale paske mwen pa deside frekante menm kote ak yon mizerab tankou'w.

Jherry: siw pa ale se pa menm paske mwen pap patisipe nan bagay sa ankò

Neissa??: owwww! Bonne nouvelle, se tap yon soulajman

NEISSA VIRE L'ALE??‍♀

JHERRY KONTINYE DANSE??? ?NAN ASWÈ JHERRY PA DÒMI, LAP PANSE AK KIJAN DEMEN LI PRAL METE TALAN'L AN EGZÈG nan konkou a, SA TE RETIRE TOUT SOMÈY LI.

NAN DEMEN MATEN, LÈ NEISSA AP PREPARE'L POU'L AL LEKÒL, li di papa'l: Jodi jedi wi papa, siw bliye kitem raple'w jodi a map rete nan konkou wi.

Papa a: pa gen danje ~ma fille~, depi lekòl ou a rive nan final, mwen pral asiste, ou nan ekip la?

Neissa??: non, se mwen ki pat chwazi antre

YO PALE JISTAN LÈ A RIVE POU NEISSA DEPLASE

PANDAN NEISSA AP PASE ALE, JHERRY TAP WOUZE FLÈ, LI KÒMANSE GADE NEISSA DEPI NAN PYE RIVE NAN TÈT, NEYOU KI WÈ SA, LI DI: ??: oh! ou pa ta di se kèk moun ki dwe ti nèg la, gad jan li pran gade'm, m' achte kredi?

JHERRY PA OKIPE'L

Neissa moute machin l'alee

Papa a deplase al nan travay

Jherry menm kontinye ap pwòpte lakou a, jere bèt yo ets...

Madan Réginald menm tankou kabann, li pa janm deplase, sof lè li pral fè makèt ak nan okazyon spesyal yo

JHERRY KI KONNEN LI PA GEN droit à l'erreur, LI ANNIK FIN FÈ TRAVAY LI, LI PRAN MENM TI KOTE A POU LI L'AL ANTRENE

*PANDAN LAP DANSE KONSA MIZIK LA KOUPE NAN TELEFÒN, se Franklin kap rele'l

*Jherry? yow! Sa kap fèt Bro?

Franklin: poze wi baz, sak regle menm?

Jherry: ah! ou konnen, nou la. Se yon ti antrènman map fè la wi

Franklin: se ak sa map panse la wi paske yon foul moun pa yon journée de couleur, ou gen dwa wè kou se devan pil moun yo, w'al mal pase wi frè, pa pran sa m' di a mal non

Jherry: ah! Pa di sa monchè, se konsèy zanmi ou banm la

Franklin: wi, paske echèk paw se echèk pam tou wi li ye. An pasan ou gentan prepare?

Jherry: nan ki sans?

Franklin: rad pou konkou a, se yon prestasyon kanmenm, ou pa ka parèt nenpòt jan ni mete yon rad òdinè

Jherry: kisa?? Se pa ak inifòm?

Franklin: jherry? Ou anraje menn? Bon se danse ou pral danse. Ou pa pral reponn kesyon, fòk ou te tou wè sa monchè

Jherry: kisa m' pral fè la? Mwen gen rad, men se pa rad danse yo ye?

Franklin: mwen menm tou tou si se pou rad mwen pa manke, mwen te ka prete'w, men jan m' diw la, ou gon jan pouw ye atis, banm rakwoche aprè map relew, antretan fè tchèk paw, reflechi pouw wè saw ka fè

YO RAKWOCHE APÈL LA

JHERRY VIN PANIKE POU TOUT VI'L, LAP FÈ ANPIL REFLEKSYON, LI FÈ IDE PRAN YON BAGAY NAN KAY LA POU'L AL VANN POU'L KA KOURI AL ACHTE YON RAD LAVI'L LA, men li vin panse ak yon pati nan yon twòf mizik MALERE ak DIYITE a, ki di: konbativite, REZISTANS devan lavi a kanpe RÈD toujou aji avèk PASYANS pa presye pou'w fè bagay LÈD

SA FÈ LI KOURI RETIRE VYE IDE SA NAN TÈT LI

KÈK MINIT PITA FRANKLIN RELE JHERRY, LI DI: yow! m' gen yon kòb la, men se pou manman'm li, nap prete'l aprè sa nap fè kou nou konnen pou nou remèt li

JHERRY DAKÒ E KONTAN, LI PLANIFYE AK FRANKLIN

FRANKLIN PRAL ACHTE RAD DANS LAN POU LI LAVI'L, lap pran rad la lè'l lekòl la

LI FÈ MIDI TAPAN, _JHERRY GENTAN PRAN WOUT LEKÒL LA POU LI, LÈ'L RIVE JAN LI WÈ BAGAY LA LEKÒL LA SE TE TÈT CHAJE, *gen plis timoun ki motive pou al sipòte lekòl, yap pale, yap diskite, yap di tout pawòl? Elèv 1: jodi a si nou pèdi nap tou elimine wi timoun?

Elèv 2: pèdiiii??? Pa gen sa pyès, yo retire kreten yo nan ekip la?

Elèv 3: se pa kreten, yo pat nan bon jou yo.

BRÈFFF, TOUT VYE KOZE TAP PALE

~PENDANT CE TEMPS,~ *? JE JHERRY TOUPATOU LAP GADE KOTE FRANKLIN AP SOTI?, lè'l vire tèt li, li wè NEWSLINE

Jherry: wawwww! tu deviennes de plus en plus beaucoup plus belle Déesse

Newsline??‍♀: merci mon amour, bonsoir??

Jherry: tu me fais pas un bisou?

Newsline??‍♀: non, non❌❌ * je te promet si seulement tu donnes une bonne performance aujourd'hui, je t'en donnerai 2✌?

Jherry: si se konsa wap banm nenpòt 10 bb?, tu peux en être sûr

Newsline: Mmm! ou sanble trè djòlè?

JHERRY ESKIZE NEWSLINE, LI PA RETE FÈ ANPIL PALE AVÈ'L, JHERRY AL GADE KOTE LI WÈ FRANKLIN PASKE LEKÒL SANSE FIN PREPARE POU YO DERAPE

JHERRY PRAN DIREKSYON KAY FRANKLIN, EREZMAN LI KWAZE AVÈL NAN WOUT KAP VINI BYEN PRESE, TOU SWE, TOU BOUKE? AK FIGI'L PLEN GRÈSSS

Jherry: mwen te kòmanse enkyete wi frè

Franklin: yow! se pa 2 mache mwen fè avan mwen jwenn rad sa non

Jherry: ou pa bezwen dim

Franklin: se kounya m' vini, mwen annik voye dlo a sou mwen epi m' vin lekòl la wi, mwen pa pral danse franchman mwen bay tèt mwen plis pwoblèm pase'w

JHERRY RI?, epi li di: sak te voyew al fè zanmi

FRANKLIN DI'L KONBYEN KÒB RAD LA KOUTE, EPI Y'ALE YON KOTE A 2 NAN ESPAS SANITÈ LEKÒL LA, JHERRY AL MEZIRE RAD LA

Jherry: ? ?? a la cute, top swag?? sapés comme jamais

Franklin: ou konnen mwen pa tap fè yon move chwa

YO SOTI, YO PRAN DIREKSYON KOTE TOUT ELÈV YO YE A???

Tout moun nan bis?, yo derape, jherry chita kòt a kòt ak Newsline (comme toujours d'ailleurs) Franklin menm dèyè nèt, RÈS elèv yo ap anime bis la ak tout kalite chante, ?slogan,? blag,? fawouch?, anpil bri ?????? brèf plezi a te bèllll

KÒM LEKÒL JHERRY A TE RIVE A LÈ EGZAT LA, tout bagay te gentan prepare, tout dispozitif gentan pran pou konkou a demare ???⛩????

FRANKLIN TE CHITA BÒ KOTE NEWSLINE NAN

MEN NEISSA LI MENM KI APÈN AP RANTRE NAN SAL LA MEN NAN MEN AK STALINA?, yo pase yo pran plas yo

ANIMATÈ A PARÈT?: Bonsoir

Publik la: salut

ANIMATÈ A?: Salut

Publik la: bonsoir

ANIMATÈ A?: c'est toujours un immense plaisir pour moi d'être en face des enfants qui prennent le plaisir de participer à des choses qui ont le rapport direct avec éducation, par conséquent, je tiens à vous souhaiter la plus chaleureuse des bienvenues, et...

PANDAN ANIMATÈ A AP PALE KONSA, ? JE NEISSA VIN TONBE SOU NEWSLINE AVÈK FRANKLIN, ( li abitye wè tou 2 moun yo deja)

Li tou vin konprann tou ke Franklin se zanmi jherry paske li wè'l ap pale ak Newsline e NEISSA gen presantiman ke Newsline se mennaj jherry

Neissa pike Stalina, li di'l: ?? men ti gason mwen te diw ki tap radote nan tèt mwen jedi pase a wi, ??? se tifi ou wè ki bò kote'l ki tap fè jiginòt ak ti jeran an jedi pase a

Stalina: Bèl tifi sa??? Ou kwè li ta pral ranmase jeran??

Neissa??: kote sa ki bèl la?? lèfini li ka pa konn sa l' ye paske moun wè moun men moun pa konn moun

Stalina: bon men ti nèg ou di ki tap nwi'w lan ap pale avè'l, ebyen se 3 zanmi yo ye?

Neissa??: mwen pa ka diw, men li plis sanble sa.

Stalina: ebyen ann swiv non??, animatè a ap pale lontan la, *nou distrè.

À suivre...

Si'w pataje feyton an anyen pap sòti sou ou.

Feyton: MALERE ak DIYITE Ekri pa: JHERRY

Epizòd 20

ANIMATÈ A KONTINYE PALE?:* aujourd'hui il y aura 2 matchs selon ce qui était prévu, le Lycée Marie Jeanne jouera contre le Collège mixte Union et le Collège Jacques Stephen Alexis rencontra le Lycée Daniel Fignolé

Remarque: ak ekip lekòl neissa te jwe Jedi pase a se avèl lekòl jherry a pral jwe e ak ekip lekòl jherry te jwe a se avèl lekòl neissa a pral jwe

Stalina: match yo pral bèl wi jan m' wè bagay yo la, Neyou tifi a se mennaj ti patnè sa li ye tande ?? gade jan yap pale san rete pouw wè

Neissa??: non, bon m' diw, si ti jeran te vini ou tap wè yo men nan KOU

Stalina: e kote li?

Neissa??: li te dim li pap vini

Stalina: ebyen ou toujou nan pale avè'l la Neissa? Kòman'w fè konn sa?

Neissa??: non, se sou moun li ye, li te jis wè'm epi li pran rablabla mwen tou vin konnen

ANIMATÈ A?: sans plus tarder on va accueillir sur scène le Lycée Marie Jeanne pour sa prestation culturelle, sous vos applaudissements s'il vous plaît

Publik la?: ??????????????????????

YON BÈL TI FI MONTE SOU STEDJ LA, LI KÒMANSE ENTÈPRETE we are the world AVÈK YON BÈL TI VWA.

TOUT SAL LA TE RETE SILANS POU AP KOUTE'L E YO TE TRÈS ÉMU, DLO SOTI NAN JE ANPIL MOUN ??

*Stalina: wawwww! se formidable Neyou

Neissa??: shuuiiit! Kitem tande pitit

Stalina: Jan'w pale anpil

Franklin: hunk! Aprè yon bèl prestasyon konsa pou di jherry ap ka fè mieux?

Newsline: se sa map gade la wi, jiska prezan mwen pa janm rete kwè se jherry pam nan ki pral moute sou sèn sa

Franklin:nou pa bezwen li fè mieux non, depi li byen pase

TIFI A FIN CHANTE LI DI MERCI BEAUCOUP

Publik la: ??????????????????????????????????????

ANIMATÈ A: si vous trouvez que la prestation était bonne, applaudissez encore une fois

Publik la: wou, wou, wouuuuu??????????????????????

ANIMATÈ A?: maintenant on va faire place au Collège mixte union dans sa prestation culturelle, applaudissez chaudement s'il vous plaît

Publik la?: ??????????????????????????

?JE NEWSLINE ? AK FRANKLIN BYEN KALE ?YAP VEYE MOUTE JHERRY SOU STANG LAN?

DJ A LAGE MIZIK DEKOLE J-PERRY a, byen fre, trè stile, avèk anpil gete JHERRY moute sèn nan, li poko menm danse publik la kraze

Publik la:????????

JHERRY KÒMANSE DANSE??? BÈL MOUVMAN AP TONBE??‍♀??‍♀, PUBLIK LA CHOFE, YO KONN MIZIK LA, YAP FÈ BRI

FRANKLIN AWOYO, NEWSLINE TÈLMAN KONTAN E FYÈ DE PRESTASYON JHERRY AP REMÈT LA DLO SOTI NAN JE'L

Stalina: ti nèg sa gen twòp talan wi Neyou, oooww!

DEPI NAN MONTE SÈN NAN NEISSA TE WÈ SE JHERRY, mwen pa bezwen diw kijan'l sezi

Stalina: nou mèt di sa fò, sa se Michael Jackson ayisyen an wi

Neissa??: se ti jeran lakay la wi Stalina

Stalina: ou seryee

Neissa??: Euh! wi

Stalina: kòman fè se kote negatif la sèlman ou wè, ou pat janm dim si'l te konn danse, lèfini ou pat dim sil tap bay prestasyon jodi a, ou kite sa pou mwen kòm sipriz?

Neissa??: ah non! se pa sa, mwen pat konn sil te konn danse, menm mwen m' etone wè'l la jodi a

Stalina: kòm ou konn ap pale'm de li, mwen panse ou te konn plis toujou.?

Neissa??: non, sof yè mwen te wè lap antrene, mwen pat menm konnen si se pou sa menm?

Stalina: Antouka! Lap byen pase la!!!! lèfini moun ou te dekri ban mwen an se pa li mwen wè la, mwen twouve li trè bo ti gason

Neissa??: ou konnen, lèw rayi yon moun, tout bagay nan li pa bon devan jew

Stalina: poutan li pa ta sipoze konsa non, ki pwoblèm ou gen ak ti gason an menm?

Neissa??: Ahhh! kite'm swiv tande Stalina, ou deja fèm pèdi yon bon pati nan prestasyon an nan plede fèm pale anpil

Stalina: se pa je'w kap gade???? Mmm!?

JHERRY TE KONTINYE AP METE PLEZI, KOEGRAFI A TE LONG E BÈL, YON BON PATI NAN PUBLIK LA TE KANPE AP BAT BRAVO

Jherry bese tèt li, li di: Merci beaucoup

Piblik la: ? wouuuuu ?? ? wou ? eeeee ? ?????? felisitasyoooooon ? bon bagay ???????? ?? ??

Franklin?: formidable fréo

PANDAN JHERRY SOU SÈN NAN, LI FÈ YON TI BIZOU AK MEN'L POU NEWSLINE??‍♂ STALINA AK NEISSA KI TE WÈ SA, youn pran gade lòt nan je ? ?

ANIMATÈ A?: Je ne sais pas danser, mais sincèrement j'aurais bien aimé, vous avez apprécié ce qui vient de se passer? Prouvez moi ça en applaudissant

Piblik la: ???????????????????????????????????????????? yo fè yon aplodisman ki dire plis ke 2 minit

JHERRY KITE SÈN NAN, LI PASE NAN BACKSTAGE LA ( pa dèyè) KOUNYA LI AL PRAN PLAS LI NAN PUBLIK LA, tout je te fikse sou li.

LÈ JHERRY RIVE LI WÈ PLAS NEWSLINE NAN VID Franklin: chita non frè JHERRY CHITA

Franklin: m' pa gen mo poum diw felisitasyon Brother, ou fèm fyè de ou, mwen pa regrèt mwen te genyen'w kòm zanmi baz

Franklin: alèzzzz freo, kote Newsline? mwen enpasyan poum wè'l wi

Franklin: li di poum diw: moun lakay li te di'l pa rete se prestasyon an li tap fin gade, wa eskize'l anpil, lè'l konnen'w disponib lap rele'w

SEZISMAN PRAN JHERRY?

KOUNYA ANIMATÈ A RELE 2 EKIP YO MOUTE STEDJ LA, PREZANTASYON FÈT, MATCH LA DEMARE, KESYON AP TONBE

Tanzantan je NEISSA ak STALINA tonbe nan je FRANKLIN ak JHERRY, men Stalina te plis ap fikse Franklin.?

LEKÒL JHERRY A AP MENNEN, SAL LA CHOFE, KESYON KONTINYE AP TONBE, LÈ A AP MACHE⏰

Malgre match la ap jwe, men chak moun gen yon lòt bagay ki pran lespri yo nan sal la

?? Jherry ap panse ak kou sipriz Newsline fèl la?

?? Neissa menm sezi tankou moun ki gen lanmò e li wont tou

?? Stalina menm gentan wè nan Franklin nan sal la. ?? Franklin lese lespri'l distrè nan tout kalite plezi ki nan sal la paske aprè trajedi Mikerlina a li te bezwen sa kòm thérapeute pou moral li

50 MINUTES PLUS TARD

Tou 2 match yo fini, ni lekòl Jherry a ni lekòl Neissa a kale✅✅

Tout elèv COLLÈGE MIXTE UNION yo monte bis la pou yal depoze yo lekòl la aprè sa pou chak al lakay yo?

NEISSA TE DEPATAJE AK STALINA PASKE CHOFÈ A TE VIN CHACHE'L?

Mwen pa bezwen diw kijan bis la te plen ak animasyon, elèv yo tap fè anpil elòj pou Jherry, yo vire tout kalite chante sou non li

Elèv 1?: yo gen Michael Jackson

Très elèv yo: nou gen Jherryson

BRÈFFF, SE TE FOUL PLEZI

KÒM NEISSA TE NAN MACHIN PRIVE, LI RIVE LAKAY AVAN JHERRY

Lè Jherry rive li jwenn Neissa te gentan retire rad sou li e li te poze'l bò pisin nan

À suivre...

Pataje pataje pataje

Répondre à ce fil de discussion

Ce site utilise des cookies et autres technologies de suivi pour différencier les ordinateurs individuels, les paramètres de service personnalisés, les objectifs analytiques et statistiques et la personnalisation du contenu et de la diffusion d'annonces. Ce site peut également contenir des cookies tiers. Si vous continuez à utiliser le site, nous supposons qu'il correspond aux paramètres actuels, mais vous pouvez les modifier à tout moment. Plus d'infos ici: Politique de confidentialité et cookies